e-Fatura.al

2RM Lab sjell mënyrën më të lehte për të prerë faturat tatimore, e-Fatura.

Krijo faturën tënde direkt nga celulari juaj. Harroi faturat e shkruara dhe printoi ato me eFatura.

Tani më lehtë se kurrë mundësh të skanosh artikuj, të krijosh faturën, të besh llogaritë dhe ti prinotsh ato në formatin e aprovuar nga Min. e Financave.

Zgjidhje Kompjuterike

Ne besojmë se nëse një proçes arrin ta bëj kompjuteri atëherë duhet lënë kompjuterit sepse ai e bënë më mirë dhe në mënyrë me efiçente.

Fokusim tek telefonat celular

Nuk ka dallim në rezultat ndërmjet ati që di dhe atij që nuk bënë atë që di.Nëse një informacion sot nuk vjen në celular është njësoj sikur nuk është.Për këtë arsye ne jemi fokusuar ne paisje celular.